Thuốc Diệt Côn Trùng Viper 50EC

Tên gọi cũ: Viper 50EC

Thành phần: Permethrin 50%, phụ gia

Quy cách: 100ml, 1 lít (1000ml)

Miêu tả: chai trắng, nắp trắng, nhãn xanh lá.

Đặc trị: ruồi, muỗi, kiến, gián, bọ chét, ve, sâu…

All in one