Thuốc Diệt Muỗi Aqua Resigen 10.4 EW

Nhà sản xuất thuốc diệt muỗi Aqua: Bayer (CHLB Đức)
Thành phần:
– Permethrin: 10.26 w/v
– S-bioallethrin: 0.14% w/v
– Chế phẩm thuốc diệt muỗi Aqua Resigen 10.4 EW có dạng nhũ tương, đặc sánh.
Hình thức đóng chai: Thuốc diệt muỗi Aqua Resigen 10.4 EW được đóng chai 1 lít

All in one